Daske

Drvene daske svoju primenu nalaze kao u građevinskoj, tako i u stolarskoj, podnoj i industriji nameštaja. Daske mogu imati veoma raznovrsne dimenzije od 2cm x 6cm do 10cm x 40cm i od 1 od 5 metara dužine. Daske u građevinskoj industriji najveću ulogu imaju u podaščavanju kako krovne konstrukcije, tako i zidova i poda. U stolarskoj, podnoj industriji i industriji nameštaja upotreba daski je veoma raznolika od ormara, stolova, kreveta, podova…

 

Uglavnom se daska od četinara jelke i smrče upotrebljava u građevinskoj i stolarskoj industriji, dok se daske od belog i crnog bora veoma retko upotrebljavaju, jer su teške i sadrže smolu. Daske od listopadnog drveta se koriste u stolarskoj industriji i industriji nameštaja prevashodno za izradu enterijera.

 

Svaki proizvod od rezanog drveta, pa i daske imaju osobinu da se vremenom suše i da im se zbog toga smanjuje volumen(širina, debljina i dužina). Ova osobina kod daski je posebno primetna kada se nešto podašča neosušenom daskom, pošto će se posle par meseci između daski pojaviti zazori, jer se daska skuplja pri sušenju. Sušenje daske je veoma bitno za stolarsku, podnu i industriju nameštaja, pošto se za ove industrije pre upotrebe daske moraju osušiti do odredjenog nivoa i posebno pripremiti, zavisno daljoj upotrebi.

 

PODRINJE - Vuka Karadžića 39, Bajina Bašta - 064/27-23-912
Copyright 2019 by Denomax. All rights reserved.