Drveni Elementi

Drveni elementi predstavljaju komade drveta od određen vrste drveta, sa specifičnim dimenzijama i karakteristikama. Oni se proizvode pretežno za stolarsku industriju i industriju nameštaja. Drveni elementi se pre ili posle rezanja suše do određene vlažnosti zavisno finalnoj upotrebi.

 

Listopadno drvo se obično koristi za izradu drvenih elemenata. Od listopadnog drveta upotrebljava se drvo bukve, hrasta, cera, topole, vrbe, jošike, javora, lipe, bagrema, zavisno zeljenoj upotrebi, šari drveta i njegovoj boji na finalnom proizvodu. Od čamovog drveta upotrebaljava se drvo jelke i smrče, dok se drvo bora izbegava zbog smole.

 

PODRINJE - Vuka Karadžića 39, Bajina Bašta - 064/27-23-912
Copyright 2019 by Denomax. All rights reserved.